Proje Konusu Proje Yürütücüsü Yılı ISI İndeksli yayın Ulusal Makale Patent Kitap
Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyon Üzerine Ocimum Basilicum ve Melia Azedarach Özütlerinin İnhibitör Davranışı Doç. Dr. A. Ali GÜRTEN 2023 0 1 0 0
Adana ve Osmaniye ‘de Yetiştirilen Zeytinin (Olea europaea L.) Farklı Kısımları ve Topraklarının Bazı Ekolojik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Menderes ÇENET 2023 0 1 0 0
Karatepe Aslantaş Milli Parkı’nın (Osmaniye) Florası. Yrd. Doç. Dr. Menderes ÇENET 2023 0 1 0 0
Kadirli (Osmaniye) İlçesinde Yetiştirilen Üç Farklıl Turp Yaprak ve Gövdesi İlave Edilmiş Olup Topraklarda Karbon Mineralizasyonu Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER 2023 0 1 0 0
Adana ve Osmaniye İlinde Yetişen Eucalyptus camaldulelensis L.’in(Sıtma Ağacı) Farklı Dozlardaki Yaprak ve Dal İlavelerinin Toprak Karbon Mineralizasyonuna Etkisinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER 2023 0 1 0 0
Adana ve Osmaniye İlinde Yetişen Eucalyptus camaldulelensis L.’in(Sıtma Ağacı) Farklı Dozlardaki Yaprak ve Dal İlavelerinin Toprak Karbon Mineralizasyonuna Etkisinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER 2023 0 1 0 0
R134a ve R744 ile Çalışan Otobüs Klimalarında İki Fazlı Ejektörün Genleşme Valfi Olarak Kullanılması Durumunda Sistemin Çeşitli Parametrelere Göre Analizi Yrd. Doç. Dr. Şaban ÜNAL 2023 0 1 0 0
Halo Çekirdeklerin Yeni Geliştirilen Yarı Ampirik Nükleer Reaksiyon Tesir Kesiti Formülleri Kullanılarak İncelenmesi. Prof. Dr. Eyyup TEL 2023 0 1 0 0
Güneş Enerjisi Destekli Bir Kurutma Sisteminin Termodinamik Analizi. Yrd. Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN 2023 1 0 0 0
Akdeniz Bölgesine Ait Meteorolojik Veriler Kullanılarak Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Güneş Enerjisinin Tahmini. Doç. Dr. Muhittin ŞAHAN 2023 0 1 0 0
Kondenser Yüzey Alanının Adsorpsiyonlu Isı Pompası Performansı Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİR 2023 1 0 0 0
Kiral Ligandların Sentezi ve Katalitik Tepkimelerde Elektronik ve Sterik Etkilerinin İncelenmesi. Doç. Dr. Yaşar GÖK 2023 0 1 0 0
Kinoa (Chenopodium guinoa Willd.) ve Şeker Otu (Stevia rebaudiana Bertoni) Kullanılarak Yeni Bisküvi ve Kek Formülleri Geliştrme Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Halef DİZLEK 2023 1 0 0 0
Alüminyum, Bakır Katkılı Çinko Oksit Yarı İletken Sentezi ile Hidrojen Eldesi. Yrd. Doç. Dr. Esra TELLİ 2023 1 0 0 0
Farklı Tip Nem Almalı Soğutma Sistemlerinin Termodinamik Analizi Yrd. Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN 2023 0 1 0 0
Metal İyonlarının Tayini İçin İmin Temelli Bileşiklerin Sensör Uygulamaları Doç. Dr. Mustafa KELEŞ 2023 1 0 0 0
Yıldızlararası Ortamdaki Bazi İyonize Kaynakların Ha tayf Analizleri Doç. Dr. Muhittin ŞAHAN 2023 0 1 0 0
Yıldızlarda Gerçekleşen Füzyon tepkimelerinde (p,y), (n,y) ve (y,y) Tesir Kesintilerinin İncelenmesi Prof. Dr. Eyyup TEL 2023 0 1 0 0
Toryum Hedef Çekirdeğinin Nükleer reaksiyon Tesir Kesitlerinin Asimetri Bağımlı Skyrme Potansiyeli Kullanarak İncelenmesi Prof. Dr. Eyyup TEL 2023 0 1 0 0
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Kariyer Tatmini ve İş performansi : Osmaniye Osmaniye Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştirma Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ 2023 0 1 0 0
Soğan Dilimlerini Çeşitli Yöntemlerle Kurutma Karekterisliklerinin ve Kurutma Esnasında Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Hande DEMİR 2023 0 1 0 0
Tüketicilerin Akaryakıt İstasyon Tercihini Etkileyen Faktörlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Analatik Hiyerarşi Proses Yöntemi ile Tespitine Yönelik Ankara İlinde Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Mutlu Yüksel AVCILAR 2023 0 1 0 0
Farklı Tip Nem Almalı Soğutma Sistemlerinin Termodinamik Analizi Yrd. Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN 2023 0 1 0 0
Organik Rankine Güç Çevrimlerinde Kullanılan Taşırmalı Tip Buharlaştırıcı Tasarımı İçin Isı Transfer Katsayısı Belirlenmesine Yönelik Deneysel Çalışma. Doç. Dr. Önder KAŞKA 2023 1 0 0 0
Katkı Maddesiz ve Doğal Yer Fıstığı Ürünlerinin Farklı Formlarda ve Oranlarda Kullanılması Suretiyle Kek Üretiminin Optimize Edilmesi ve Bu Etmenlerin Ev ve Sanayi Tipi Keklerin Nitelikleri Üzerine Etkileri. Yrd. Doç. Dr. Halef DİZLEK 2023 0 1 0 0
Fosfor ve Azot Dönorlu Çift Dişli Ligandların C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımları. Doç. Dr. Mustafa KELEŞ 2023 1 0 0 0
Membran Tabanlı Sıvı Desikant Hava Nem Alma Sistemlerinin İncelenmesi. Doç. Dr. Ertuğrul CİHAN 2023 1 0 0 0
Doğal Antioksidan Katkılı Yenilebilir Filmlerin Gıda Sistemine Uygulanması. Dr. Öğr. Üyesi Meriç ŞİMŞEK ASLANOĞLU 2023 1 0 0 0
Limon Ekşisinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Dr. Öğr. Üyesi Adnan BOZDOĞAN 2023 1 0 0 0
Yulaf Sütünün Isıl Olan ve Olmayan İşlemler ile Pastörizasyonu. Doç. Dr. Hande DEMİR 2023 0 1 0 0
Sarı Kirazın Farklı Tekniklerle Kurutulması ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Dr. Öğr. Üyesi Meriç Ş. ASLANOĞLU 2023 1 0 0 0
Konut Değerleme Parametrelerinin İl Ölçeğinde Belirlenmesi: Osmaniye İli Pilot Proje Uygulaması. Dr. Öğr. Üyesi Nuri ERDEM 2023 1 0 0 0
Osmaniye Yöresi Defne Sabunu Eldesi Prof. Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK 2023 0 1 0 0
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Silindirin Isı İletiminin Chebyshev Pseudospektral Yöntemi ile Geçici Rejimdeki Analizi. Dr. Öğr. Üyesi Durmuş YARIMPABUÇ 2023 0 1 0 0
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Küresel Isı İletiminin Chebyshev Pseudospektral Yöntemi ile Geçici Rejimdeki Analizi. Dr. Öğr. Üyesi Durmuş YARIMPABUÇ 2023 0 1 0 0
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Silindirik Basınçlı Kapların Stres Analizinde Etkili Yöntemler. Dr. Öğr. Üyesi Durmuş YARIMPABUÇ 2023 0 1 0 0
Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE 2023 0 1 0 0
Akarsu Uygulaması İçin Bir Dikey Eksenli Su Türbinin Akış ve Güç Parametrelerinin İncelenmesi Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE 2023 0 1 0 0
Osmaniye’de Yayılış Gösteren ve Yenebilen Makro Mantarların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Doç. Dr. Fuat BOZOK 2023 1 0 0 0
Aktif Akış Kontrol Tekniği Uygulanan Bir Silindir Etrafında Sıcaklık ve Hız Dağılımlarının Deneysel Olarak İncelenmesi. Doç. Dr. Coşkun ÖZALP 2023 1 0 0 0
Farklı En Boy Oranına Sahip Dörtgensel Oyukların Aktif Akış Kontrolünün Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi. Doç. Dr. Coşkun ÖZALP 2023 0 1 0 0
Farklı Dizilimler Etrafındaki Akış Karakteristiklerinin PIV Yöntemi ile Deneysel Olarak İncelenmesi. Doç. Dr. Coşkun ÖZALP 2023 0 1 0 0
FeZn Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrotlarının Karakterizasyonu ve Hidrojen Gazı Üretimine Katalitik Etkisinin İncelenmesi. Doç. Dr. Esra TELLİ 2023 0 1 0 0
Düziçi (Meslek Yüksekokulu) Osmaniye Merkez (Karacaoğlan Yerleşkesi) Erzin Bölgesi Yağlarının Kalitesinin İncelenmesi. Prof. Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK 2023 0 1 0 0
Hiprit Süper Kapasitörde Uygulanmak Üzere Fıstık Kabuğundan Yüksek Gözenekli Karbonun Katot Alkali/Tİ3C2Tx Mxene Kompozitinin Anot Elektrot Materyali Olarak Hazırlanması. Dr. Öğr. Üyesi Müslüm DEMİR 2023 2 0 0 0
Taze Yapraklı Sebzelerdeki Patojen Biyofilmlerine Karşı Ultrasound ve Organik Asitlerin Sinerjik Antibakteriyel Etkisinin (In Vitro ve In Vıvo) Araştırması Dr. Öğr. Üyesi Emel Ü. TURHAN 2023 1 0 0 0
Gıda ve Klinik Kaynaklı Acinetobacter spp’nin Antibiyotik Direnç Özelliklerinin Genetik Benzerliklerinin ve Antibiyotik Direnç Genlerinin Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe TERKURAN 2023 1 0 0 0
Hiprit Süper Kapasitörde Uygulanmak Üzere Fıstık Kabuğundan Yüksek Gözenekli Karbonun Katot Alkali/Tİ3C2Tx Mxene Kompozitinin Anot Elektrot Materyali Olarak Hazırlanması. Dr. Öğr. Üyesi Müslüm DEMİR 2023 2 0 0 0
Iris Stenophylla Subsp. Margaretiae (Aknavruz) Türünün Yayılımına İklim, Hidroloji ve Toprak Özelliklerinin Etkisi Prof. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER 2023 1 0 0
Soğan Suyunun UV-C Işınlama ve Geleneksel Işıl İşlem Kombinasyonu İle Pastörizasyonu. Yrd. Doç. Dr. Hande DEMİR 2023 1 0 0 0