İptal Edilen Projeler

Proje Adı Süresi
Çevre Dostu Soğutucu Akışkanların Termodinamik ve Fiziksel Özellikleri İçin Ampirik Eşitlikler Geliştirilmesi 12
Osmaniye İli Kadirli İlçesi Büyükbaş Besi Hayvancılığının Mevcut Durumu ve Organik Hayvancılığa Geçiş Potansiyelinin Belirlenmesi 12
Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi ‘’y-395’ Numarada kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesine (Mestap) Göre Tasnifi 12