İptal Edilen Projeler

Proje Adı Süresi
Çevre Dostu Soğutucu Akışkanların Termodinamik ve Fiziksel Özellikleri İçin Ampirik Eşitlikler Geliştirilmesi 12
Osmaniye İli Kadirli İlçesi Büyükbaş Besi Hayvancılığının Mevcut Durumu ve Organik Hayvancılığa Geçiş Potansiyelinin Belirlenmesi 12
Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi ‘’y-395’ Numarada kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesine (Mestap) Göre Tasnifi 12
Uzaktan Algılama Yöntemi Kullanılarak Klorofil-A Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma 12
Zeytin Yaprağı Ekstraktının Yer Fıstığı Ezmesinin Fonksiyonel Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi 12
Trabzon Hurması Ekstraktı İlavesiyle Yer Fıstığı Ezmesinin Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi 12
İnülin ilave Edilerek Ayçekirdeği Kremasının Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi 12