Devam Eden Projeler

Proje Adı Yürütücü Süresi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrenci Laboratuvarları Alt Yapı Projesi Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI 12
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Öğrenci Laboratuvarları Alt Yapı Projesi Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI 12
Osmaniye ili Dış İklim Koşullarına Göre Hissedilen Sıcaklık Değerinin Saatlik Değişiminin İncelenmesi Doç. Dr. Şaban ÜNAL 12
Yüksek Sıcaklık Katıhal Reaksiyonu Yöntemi ile Farklı Sıcaklıklarda Üretilen Sn+4/A+2 (a=Zn, Mg) Çift İkameli In2O3 Saydam İletken Oksitlerinin Karakterizasyonu Dr. Öğr Üyesi Nazmi SEDEFOĞLU 24
Ab İnitio Yöntemi ile Heusler Yapıdaki Magnezyum Bazlı Bazı Bileşiklerin Yapısal, Elektronik Mekanik, Termodinamik ve Fonon Özelliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Nihat ARIKAN 12
Mikroalgler ile Organik Atıklardan Biyokütle Üretimi Dr. Ögr. Üyesi Emrah SAĞIR 12
İnşaat İşgücü Verimliliğinde Yalın – Bım Sinerjisinin Etkisi ve Hareket Verimliliğinin Yapay Zekâ Yaklaşımlarıyla Modellenmesi Dr. Ögr Üyesi Abdulkadir BUDAK 12
Adana, Mersin İllerinde Tüketicilerin Arı Ürünlerine Karşı Tutumları ve Güvenlerinin İncelenmesi Dr. Ögr Üyesi Alaeddin YÖRÜK 6
Faz Değiştiren Malzemelerde Zamana Bağlı Isı Transferlerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi Doç Dr. Ertuğrul CİHAN 0
Farklı Makromantar Ekstraktları Kullanılarak Yeşil Sentez Yöntemiyle CUO Nanoparçaçık Üretilmesi ve Nanogübre Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Doç Dr. Fuat BOZOK 12
99Tc(p,3n)97 Ru Reaksiyonu İçin Tesir Kesitleri ve Astrofiziksel S Faktör Hesaplamaları Doç Dr. Ahmet BÜLBÜL 12
Nükleer Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Nükleer Kabuk Modeli ve Yarı Deneysel Kütle Formüllerinin Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Eyyüp TEL 24
Manyetik Füzyon Reaktörlerindeki Malzemeler Üzerinde Oluşan Nükleer Reaksiyon Hasarlarının Araştırılması Prof. Dr. Eyyüp TEL 24
Osmaniye İlçelerinde Bazı Köylerinde Etnobotanik Araştırmalar Prof. Dr. Hüsniye SAĞLIKER 15
Farklı Bitkileri Ekstrakları Kullanarak Yeşil Sentez Yöntemiyle Zno Nanoparçacık Üretimi ve Nanogübre Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Doç Dr. Fuat BOZOK 12
Fındık Ezmesinin Fonksiyonel ve Fiziksel Özelliklerinin Geliştirilmesi Doç Dr. Adnan BOZDOĞAN 12
Yeşil Çatı Uygulaması Bina Isı Yüküne Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Prof. Dr. Coşkun ÖZALP 12
Organik Tarım ve Konvansiyonel Tarım İşletmelerinin Yenilikleri Benimseme Sürecinin Değerlendirilmesi: Adana İli Örneği Doç Dr. Nermin BAHŞİ 9
Organik Tarım Konvansiyonel Tarımda Sosyal Öğrenme Karşılaştırmalı Bir Analiz Doç Dr. Nermin BAHŞİ 9
Silene Macodonta (Deve Nakılı) ve silene Chaetodonta (Bag Nakılı) Bitkilerinin antioksidan Antimikrobial ve Fenolojik Bileşikleri Açısından İncelenmesi Dr. Ögr Üyesi Nuh KORKMAZ 12
Çimento Kaplanmış Geotekstil ile Stabilize Edilmiş Karayolu Taban Zeminin Statik ve tekrarlı Yükler Altındaki Davranışının Deneysel Olarak Değerlendirilmesi Prof. Dr. Cafer KAYADELEN 12
Osmaniye İlinin Güneş ve Rüzgâr Enerji Potansiyelinin Saklı Markov Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi Doç Dr. Yusuf Alper KAPLAN 24
Bi1.6 Sr2.0 Ca1.1-X bAX Cu2.1 O+& Kristal Anayapılarının Mekanik ve Yapısal Performanslarının Araştırılması Doç Dr. Yusuf ZALAOĞLU 24
Bİ-2212 Süperiletken Temel Matrisine Sic Katkılanarak Elde Edilen Yeni Sistemlerin Mekanik Performansının Deneysel ve Teorik Yaklaşımlarla İncelenmesi Doç Dr. Yusuf ZALAOĞLU 24
Sertleştirilmiş AISI Çeliğinin Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Takviyeli Minimum Miktarda Yağlama (Nano-MQL) Yöntemi Kullanılarak Frezelemede İşlenebilirliğinin Araştırılması Dr. Ögr Üyesi Hediye KIRLI AKIN 7
Elektrokimyasal Reaksiyon Yöntemiyle 3-Aminokinazolinonlar ve Alkenlerden Aziridin Sentezi Prof. Dr. Sabri ULUKANLI 0
Yer Fıstığı Tahinin Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Kalitesinin Geliştirilmesi Doç Dr. Adnan BOZDOĞAN 12
Serbest Yüzey Etkileşimleri ve Üniform Akış Şartlarında Bir Denizaltı Modelinin Akış Karakteristik ve Kontrolünün Boya ve PIV Yöntemi ile Araştırılması Doç Dr. Bülent YANIKTEPE 24
Üniform Akış Şartları İçerisinde Bulunan Torpido Benzeri Farklı Modellerin Etrafında Oluşan Akış Yapısının İncelenmesi Doç Dr. Bülent YANIKTEPE 12
Zamana Bağlı Bir Lazer Isı Kaynagı ile Yarı Sonsuz Fonksiyonel Olarak Derecelendirilmiş Cismin Hiperbolik Isı İletim Analizi Doç Dr. Durmuş YARIMPABUÇ 12
İşlevsel Olarak Derecelendirilmiş Farklı Kesitlerdeki Radyal Kanatçığının Isıl Performansı Doç Dr. Durmuş YARIMPABUÇ 12
Yeşil Sentezleme Yöntemi ile Çinko Oksit (ZnO) Nanoparçacıkların Sentezlenmesi ve Yapısal Özelliklerinin Karakterize Edilmesi. Dr. Öğr. Üyesi Nazmi SEDEFOĞLU 24
Gıda Temas Yüzeylerindeki Patojen Biyofilmlerin Organik Asit ve Termosonikasyon Uygulamasıyla İnaktivasyonu Doç. Dr. Emel ÜNAL TURHAN 12
Ispanakta Gelişen Escherichia coli Biyofilmelernin Termosonikasyon ve Organik Asit Muamelesiyle Dekontaminasyonu Doç. Dr. Emel ÜNAL 12
Probiyotik Yerfıstığı Ezmesi Üretimi Üzerinde Bir Araştırma Doç. Dr. Emel Ünal 12
Çimento ile İşlem Görmüş Geotekstil Donatılı Temel Tabakasının Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALTAY 12
Çoklu Dizilimli Yapıdaki Torpido Benzeri Modellerin Çevresinde Oluşan Akı Karakteristiklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE 12
Paladyum Esaslı Yüzey Tasarımı ve Elektrokimyasal Sensör Uygulamaları Doç. Dr. Hülya KELEŞ 12
Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü ‘5794’ Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mestap’a Göre Tasnifi Prof. Dr. Yunus KAPLAN 24
Mahmüd Nedim Paşa Divani (İnceleme-Tenkitli Metin) Prof. Dr. Yunus KAPLAN 24
Millet Kütüphanesi ‘Ali Emiri Manzum 720’ Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mestap’a Göre Tasnifi Prof. Dr. Yunus KAPLAN 24
Organik Üretim ve Ürünlerin Hayvansal Açıdan Değerlendirilmesi Doç. Dr. Tugay AYAŞAN 12
Türkiye’de Farklı Lokasyonlarda Yetişirilen Ananas Kavun Çeşidinin Aroma Bileşenlerinin Tanımlanması ve Kullanıl Metotların Karşılaştırılması Doç. Dr. Pembe EVCİ ÇÜRÜK 12
Osmaniye Yöresinde Yeişen Çörekotu Tohumunda Bulunan Antioksidan Madde (Timokinon Timol Karvakrol) Miktarı ve Radyoaktivite Tayini Prof. Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK 12
Fotovoltaik Bir Sistemde Panel Kirliliği ve Gölgelemenin Sistem Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN 15
İnsan Saçından Elde Edilen Karbon ile Hidrojen Depolama Doç. Dr. Esra TELLİ 12
Y2O3 Katkılı Al-6Cu-1Si Kompozitlerinin Toz Metalürisi Yöntemleri ile Üretilmesi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Didem O. DÖNDAŞ 9
Spam İletim için Alıcı Yapılarının Geliştirilmesi ve Performans Analizi Doç. Dr. Mehmet SÖNMEZ 6
Tarımsal ve Gıda Proses Atıklarının Katı Kültür Fermantasyonu ile Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Meriç Ş. ASLANOĞLU 12
Farklı İller İçin Güneş Hidrojen Hibrit Enerji Sistemiyle Hidrojen Üretim Kapasitesinin İncelenmesi Doç. Dr. Esra TELLİ 12
Karbon Nanotüp ve TiB2 Parçacık Takviyeli Magnezyum Esaslı Nanokompozitlerin Üretimi ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi 12
Bazı geçiş metal nitritlerin yapısal, elektronik, mekanik, termofiziksel, dinamik ve optik özelliklerinin keşfedilmesi / Exploring the structural, electronic, mechanical, thermophysical, dynamic and optical properties of some transition metal nitrides 12
Organik rankine çevrimine dayalı ısı geri kazanım sisteminin termodinamik analizi 24
Sonlu gerilime altında fonksiyonel derecelendirilmiş çubuğun doğrusal olmayan serbest ve zorlanmış titreşim analizi 12
Ters Laplace Dönüşüm Yöntemlerinin Doğruluk Analizi 12
Deprem bölgesindeki gebelere yaşam alanlarında verilen bireysel eğitim, gebe takibinin, prenatal konfor, distres, risk algısına ve doğum endişesine etkisi 12
2.4 GHz Bandında Wi-Fi Tabanlı İç Mekân Konumlandırma Tekniklerinin Uygulanması ve Performans Analizi 12
Organofosfor Pestisitlerden Malatiyon ve Glifosat için Karbon Kuantum Nokta Esaslı Floresan Sensörlün Geliştirilmesi ve Gerçek Örneklerde Uygulamaları 12
Makine Öğrenme Yöntemi Kullanılarak Weibull Dağılım Fonksiyonunun Katsayılarının Belirlenmesi ve Farklı İllerde Rüzgar Potansiyelinin Tahmin Edilmesi 24
BAZI BİTKİSEL SÜT ÜRETİM PROSESİ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 12
Thymus eigii Bitkisinin Uçucu Yağı Kullanılarak Yeşil Sentez Yöntemiyle ZnO Nanaoparçacık Üretilmesi ve Antibakteriyel Aktivitesinin Araştırılması 12
Ganoderma adspersum özütü kullanılarak yeşil sentez yöntemiyle ZnO ve MgO nanopartiküllerinin üretilmesi ve nanobesin ve antibakyeriyel özelliklerinin araştırılması 12
Derin öğrenme yöntemleri ile Bizmut tabanlı süperiletken seramiklerin modellenmesi 24
RFID etiketlerin hafıza alanını verimli kullanımı için sıkıştırma algoritmalarının kullanımı 6
Kullanılmış Bataryalardan Grafit Anot Materyalinin Geri Dönüştürülmesi 12
OSMANİYE’DE YETİŞTİRİLEN TRABZON HURMASI ( DİOSPYROS KAKİ L.) ÇEŞİTLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİ VE FİTOKİMYASAL BİLEŞİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BASRİ Çalışkan 6
Sinüs-Gordon Açılım Yöntemi ile Bazı Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin Bulunması 12
Li İyon Pilleri İçin Giyilebilir Kumaşlar Üzerine Bor Nitrür Katkılı Anot Malzemelerin Geliştirilmesi 12
Kronik ağrısı olan yaşlı bireylerde uzun süreli ilaç kullanımının ağrı inancı ve ağrı korkusu üzerine etkisinin incelenmesi 6
Kullanılmış Lityum İyon Bataryalardan Katot Materyalinin Geri Dönüştürülmesi 12
SAVUNMA SANAYİ İÇİN GİYİLEBİLİR KUMAŞLAR ÜZERİNE YENİ NESİL KATOT MALZEMESİ İLE Lİ-İYON BATARYA GELİŞTİRİLMESİ 12
GELİNCİK (Papaver rhoeas L.) ÇİÇEĞİNDEN DOĞAL BOYARMADDENİN EKSTRAKSİYONU, BOYAMA, HASLIK VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (EXTRACTION OF NATURAL DYESTUFF FROM POPPY (Papaver rhoeas L.) FLOWER, INVESTIGATION OF DYEING, FASTNESS AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES) 18
Bi-2212 Süperiletken Sisteminde Cu-Zn Kısmi Yer Değişiminin Malzemenin Yapısal, Süperiletken ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi 24
Fıstık kabuğu kullanarak aktif karbon sentezi ve süperkapasitör uygulamalarında kullanımının araştırılması 24
Sodyum İyon Piller İçin Turunç Kabuğundan Sert Karbon Eldesi 12
14-15 MeV Nötron Saçılma Tesir Kesitlerinin Kuantum Mekaniksel Dalga Modeli Kullanılarak İncelenmesi 24
Makine Öğrenmesi Modelleriyle Sürücü Davranışlarının Kategorize Edilmesi 9
Nargile atık tütününden gözenekli karbon üretimi ve kapasitif performansının incelenmesi 12
Finansal Tablolarda Hile Riskinin Tespitinde Kullanılan Veri Madenciliği Yönteminin Bankalarda Uygulanması 12
Zeytin Dal Kanseri Etmeni Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi’nin, Tanısı, Uçucu Yağlar ve Propolis ile Biyolojik Mücadelesi 10
Demir Çelik sektöründen elde edilen atık malzemelerin radyolojik ve kimyasal açıdan değerlendirilmesi NERMİN BAHŞİ 12
Zn-Fe ve Zn-Co alaşımı esaslı B4C ve TiB2 seramik parçacık takviyeli nanokompozit kaplamaların elektrodepolama yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu 24
Bazı Formil Fenol Türevlerinden Türetilen Organofosfin Bileşiklerin Anilin Ve Amin Türevlerinden Schiff Bazı Bileşiklerin Sentezi Ve Bazı Geçiş Metallerle Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fotofiziksel Özelliklerin Belirlenmesi 24
Gübre Fabrikası Atıklarının Radyolojik ve Kimyasal yönden İncelenmesi NERMİN BAHŞİ 12
SPAM İletim Yöntemi için Alıcı Yapılarının Geliştirilmesi ve Performans Analizi 12
Adsorpsiyonlu Soğutma Sistemleri için Adsorbent Üretim Optimizasyonu 12
Akıllı Perakende Teknolojisine Yönelik Tüketici Algılarının (İnançlarının), Algılanan Alışveriş Değeri, Tutum ve Kullanım Niyeti Üzerindeki Etkisi 12
Aile Yapılarının Finansal Karar Alma Süreçleri Üzerine Etkisini Ölçmeye Yönelik Ankete Dayalı Bir Değerlendirme 6
Anaerobik fungal endo-1,4-β-ksilanaz ve endo-1,4-β-glukanaz genlerinin Escherichia coli’de klonlanması ve bu genlere ait enzimlerin biyoetanol üretim potansiyellerinin araştırılması 24
Farklı Ön İşlemler Kullanılarak Kırmızı Pancarların Vakum Altında Kurutulması 12
Klasik Türk Edebiyatında Şehir Şiirleri 24
Bazı Değişmeli Halkalar Üzerinde Devirli DNA Kodlar 12
Bazı Sonlu Halkalar Üzerinde Devirli DNA Kodlar 12
Görünür Işık Haberleşme Sistemlerinde Görüntü İletimi 12
Menopozal Dönemindeki Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Menopozal Tutumların Yordayıcı Rolü 7
İncir Çekirdeğinin Aroma Bileşiklerinin ve Fenolik Fraksiyonunun Karakterizasyonu: Mor (Bursa Siyahı) ve Yeşil (Abbas) Çeşitlerin Kıyaslanması 12
Tüketicilerin Sürdürülebilir Tüketime Karşı Tutumlarının Tüketim Değeri Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi 12
Ganoderma adspersum Mantarı Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu ve Karakterizasyonu 9
YEREL HALKIN KIRSAL TURİZME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ 12
Yerfıstığı Üreticilerinin Ürün Sigortası Yaptırma İstekliliği ve Ürün Sigortasının Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Osmaniye İli Örneği 12
Isıl işlemin seçici lazer ergitme ile üretilmiş NdFeB magnetlere etkisi 12
Ceviz Sütü Reçeli Üretimi ve Kalitesinin Belirlenmesi 12
Farklı Konfigürasyonlara Sahip Boru Demetleri Etrafındaki Akış Yapısının Aktif ve Pasif Akış Kontrol Tekniği Kullanılarak Deneysel Olarak İncelenmesi 12
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALANININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE’DEKİ KAMU BİNALARI ÖRNEĞİ 12
SİLİNDİR ŞEKİLLİ CİSİMLERDE FARKLI OLUK YAPISI VE DERİNLİĞİ OLUŞTURULARAK ELDE EDİLEN PASİF AKIŞ KONTROLÜNÜN CİSİM ETRAFINDAKİ AKIŞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 12
Karbon Nanotüp ve Nano Alümina Takviyeli Biyobozunur Polilaktik Asit Esaslı Nanokompozitlerin Eklemeli İmalat Yöntemi ile Üretimi ve İçyapı, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi 24
Yüksek Sıcaklık Uygulamaları için Termoplastik Malzeme Seçimi: Bir Karşılaştırmalı Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı 12
Kabak lifi kullanımının düşük yağlı dondurmanın kalitesi üzerine etkisi 12
Vegan dondurma üretimi ve kalitesinin belirlenmesi 11
Endüstriyel Katı ve Sıvı Atık Yağların Biyodizel Eldesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması 12
Farklı Form ve Düzeylerde Kestane (Castanea Sativa Mill.) Kullanımının Kekin Yapısal, Fiziksel ve Duyusal Özelliklerine Etkisi 12
Osmaniye İli Çingene Dili Temel Söz Varlığı 12
Zerrât ve Risâle-i Hâfi Üzerine Bir İnceleme 12
Tekrarlı Yükler Altında Güçlendirilmiş Yol Dolgu Malzemelerinin İncelenmesi 24
İşlenebilirlikte bulanık mantık ile model geliştirilmesi 18