Tamamlanan Projeler

Proje No Proje Adı Proje Yürütücü Çalışma Grubu Süresi
OKÜBAP-2021-PT1-007 Endüstri Mühendisliği Araştırma Altyapı Projesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ORDU PT-1 6
OKÜBAP-2021-PT1-008 Rekreasyon Yöntemi Bölümü İçin eğitsel Rekreatif Oyun ve Sportif Faaliyet Alanının Kurulması Dr. Öğr. Üyesi A. Özge Ö. ÇİĞDEMLİ PT-1 6
OKÜBAP-2022-PT1-001 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜMERLAB) Alt Yapı Projesi Doç. Dr. S. Batuhan AKBEN PT-1 12
OKÜBAP-2021-PT1-010 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜMERLAB) Alt Yapı Projesi Doç. Dr. S. Batuhan AKBEN PT-1 12
OKÜBAP-2021-PT1-005 Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetle ve Teknikle Bölümü İlk ve Acil Yardım Proğramı Öğrenci Laboratuvarları Altyapı Projesi Dr. Öğr. Üyesi Özge TEMİZ PT-1 24
OKÜBAP-2021-PT1-006 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Alt Yapı Projesi Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih TEFEK PT-1 12
OKÜBAP-2020-PT2-003 Tanelenmiş ‘Hicaznar’ Nar Meyvelerinde Hekzanal Buhar Uygulamasının Mantari Bozulma Zararı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. Ayşe Tülin ÖZ PT-2 12
OKÜBAP-2020-PT2-004 Suyun Hidrolizi ile Hidrojen Yakıt Üretiminde Ni, Cu ve Fe in Katalatik Etkisin İncelenmesi. Doç. Dr. Murat FARSAK PT-2 12
OKÜBAP-2021-PT2-002 İkramlık Katı Formlu (Sert, yapışkan olmayan çiğnenebilir elastik, sünmeyen) Yerfıstığı Ezmesi Üretimi Doç. Dr. S. Batuhan AKBEN PT-2 12
OKÜBAP-2021-PT2-003 Oksidatif Kapling Yöntemiyle Hazırlanmış Bazı Poliazometinlerin Karakterrizasyonu ve Kıymetli Metal İyonu Adsorpsiyonunun İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Erdal BAYIR PT-2 12
OKÜBAP-2021-PT3-015 Küçük Ölçekli Konut İnşaatlarında İşçi Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir BUDAK PT3 12
OKÜBAP-2021-PT3-007 Armillaria Sp. ve Tricholoma Sp.’nın Farklı Dozlarının İlave Edildiği Topraklarda Karbon Mineralizasyonu. Prof. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER PT3 12
OKÜBAP-2020-PT3-017 Güneş Enerji Destekli Nemlendirme -Nem Almalı Bir Damıtma Sisteminin Ekserji Analizi. Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN PT3 15
OKÜBAP-2020-PT3-008 Satureja Cneifolia ve Calamintha Nepata Subsp.nepata Bitkilerinden Elde Edilen Uçucu Yağların Antioksidan ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması. Doç. Dr. Fuat BOZOK PT3 12
OKÜBAP-2021-PT3-002 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ‘H.1072’ (vr. 65b-123b) Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistamatik Tasnifi Projesine (MESTAP) Göre Tasnifi. Doç.Dr. Yunus KAPLAN PT3 12
OKÜBAP-2020-PT3-012 Rüzgâr Türbini Kanat Açısının Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü. Dr. Öğr. Üyesi Halil EROL PT3 12
OKÜBAP-2020-PT3-014 Asfalt Atığının Geopolimer Harçlarda Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Behçet DÜNDAR PT3 12
OKÜBAP-2020-PT3-013 Derim Öncesi Hekzanal Uygulamasının Çilek Raf Ömrü ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Doç. Dr. Ayşe Tülin ÖZ PT3 12
OKÜBAP-2021-PT3-006 Osmaniye de Yayılış Gösteren Bazı Bitkilerin Uçucu Yağlarından Yenebilir Film Üretilmesi ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması. Doç. Dr. Fuat BOZOK PT3 12
OKÜBAP-2021-PT3-008 Iris Stenophylla Subsp. Margaretiae (Aknavruz) Türünün Yayılımına İklim, Hidroloji ve Toprak Özelliklerinin Etkisi Prof. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER PT3 12
OKÜBAP-2021-PT3-025 Mekanik Alaşımlama ve Sinterleme Yöntemleri ile Al-Fe Esaslı Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Didem O. DÖNDAŞ PT3 12
OKÜBAP-2021-PT3-001 Farklı Stabilizörler Kullanımının Dondurmanın Kalitesi Üzerine Etkisi. Dr. Öğr. Üyesi Kurban YAŞAR PT3 12
OKÜBAP-2021-PT3-004 Osmaniye de Yayılış Gösteren Bazı Yenilebilen Makro Mantarlardan Biyofilm üretilmesi ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması. Doç. Dr. Fuat BOZOK PT3 12
OKÜBAP-2020-PT3-011 Meme Kanserinin Filtreleme ve Segmentasyon Görüntü İşleme Yöntemi ile Tespiti. Dr. Öğr. Üyesi Halil EROL PT3 12
OKÜBAP-2020-PT3-015 Yulaf Yoğurdu Üretiminde Yulaf Sütünün Proteince Zenginleştrilmesi. Doç. Dr. Hande DEMİR PT3 0
OKÜBAP-2021-PT5-009 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği. Dr. Öğr. Üyesi Halil ÖZDEMİR PT-5 12
OKÜBAP-2021-PT5-004 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği. Doç. Dr. Tugay AYAŞAN PT-5 12
OKÜBAP-2021-PT5-002 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği. Dr. Öğr. Üyesi Meriç. Ş. ASLANOĞLU PT-5 12
OKÜBAP-2021-PT5-003 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği. Doç. Dr. Hande DEMİR PT-5 12
OKÜBAP-2021-PT5-005 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği. Doç. Dr. Feridun DEMİR PT-5 12
OKÜBAP-2021-PT5-006 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim İnsanlarının Çalışma Ortamı ve Araştırma Olanaklarını Geliştirme Desteği. Doç. Dr. Y. Alper KAPLAN PT-5 12
OKÜBAP-2022-PT2-019 Dönen Bir Silindirin Arkasında Bulunan Tekli ve Çoklu Silindirlerde Isı Geçişine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Prof. Dr. Coşkun ÖZALP PT2-DR 12
OKÜBAP-2022-PT2-023 Farklı Oranlarda Nano Karbon Partikülleri İçeren Politiyofen (PT) polipirol (PPY) İletken Polimerik Nonokompozit Malzemlerin Kimyasal Oksidatif Polimerizasyon Yöntemi ile Sentezi ve Biyosensör ve Enerji Depolama Duyarlılıklarının incelenmesi Doç Dr. Feridun DEMİR PT2-DR 24
OKÜBAP-2022-PT2-040 OBSH (4,40oxybis (benzenesulfonylhydrazide)) Şişirici Ajanının Farklı ENB (5-etylidene-2norbornene) Oranlarında Hazırlanan EPDM (Etylene-Proylenedienemonomer) Kauçuğun Morfolojik Reolojik ve Mekanik Özelliklerine Etkisi ve Ekstrüzyonu Doç. Dr. Feridun DEMİR PT2-YL 24
OKÜBAP-2022-PT2-042 İskenderun İlçesinin (Hatay) Atmosferik Polenlerinin Mevsimsel Dağılımı Doç.Dr. Menderes ÇENET PT2-YL 12
OKÜBAP-2022-PT2-001 Osmaniye (Cebel-i Bereket) Tarihi Bibliyografyası (1914-2000) Doç. Dr. Ebru GÜHER PT-2 12